Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Поздравляем с Днем учителя!
Голосование
С какой целью люди принимают наркотики?
Всего 80 человек
Голосование
Заете ли Вы, кокой вред здоровью наносит употребление наркотиков?
Всего 89 человек
Голосование
Каковы причины употребления наркотиков?
Всего 80 человек
Голосование
Знеете ли Вы, что такое наркомания?
Всего 81 человек
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 88 человек

Вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай мове

Дата: 17 мая 2018 в 14:10, Обновлено 17 мая 2018 в 20:07
Автор: Гарист Н. А.

5 клас

1. Лексіка і фразеалогія

2. Сінтаксіс і пунктуацыя

3. Фанетыка і графіка

6 клас

1. Дзеяслоў

2. Займеннік

3. Лічэбнік

4. Назоўнік

5. Прыметнік

7 клас

1. Выклічнік

2. Дзеепрыметнік

3. Дзеепрыслоўе

4. Злучнік

5. Прыназоўнік

6. Прыслоўе

7. Часціца

8 клас

1. Адасобленыя члены сказа

2. Аднасастаўныя сказы 

3. Азначэнне

4. Акалічнасць

5. Дапаўненне

6. Падзел дэфармаванага тэксту на сказы

7. Пераклад з адметнымі беларускімі словазлучэннямі

8. Прыдатак як разнавіднасць азначэння

9. Сказы з аднароднымі членамі

10. Сказы са звароткамі

11. Словазлучэнне

12. Словазлучэнне. Просты сказ

13. Двухсастаўныя сказы

9 клас

1. Бяззлучнікавы складаны сказ

2. Выніковая тэтавая работа

3. Праверачная работа па беларускай мове

4. Простая мова і дыялог

5. Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай

6. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі

7. Складаназалежныя сказы

8. Складаназлучаны сказ

9. Складаныя сказы з роднымі відамі сувязі частак

10. Пераклад

11. Праверачная работа па беларускай мове

12. Простая мова і дыялог

13. Складаны сказ(рознаўзроўневыя заданні)

14. Тэкст для аналізу біяграфіі

10 клас

1. Лексіка

2. Марфемная будова слова

3. Словазлучэнне і сказ у тэксце

4. Стылістычныя магчымасці лексікі і фразеалогіі

5. Фанетыка

6. Функцыянальная стылістыка

7. Арфаэпічныя, акцэнталагічныя і арфаграфічныя нормы

8. Марфалагічныя нормы

9. Назоўнік

10. Прыметнік

11. Стылістычныя магчымасці лексікі  і фразеалогіі

12. Фанетыка і арфаэпія

11 клас

1. Арфаэпічныя, акцэнталагічныя і арфаграфічныя нормы

2. Марфалагічныя нормы

3. Назоўнік

4. Прыметнік

5. Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы

6. Культура маўлення

7. Пунктуацыя

8. Складаны сказ

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.