Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Поздравляем с Днем учителя!
Голосование
С какой целью люди принимают наркотики?
Всего 80 человек
Голосование
Заете ли Вы, кокой вред здоровью наносит употребление наркотиков?
Всего 89 человек
Голосование
Каковы причины употребления наркотиков?
Всего 80 человек
Голосование
Знеете ли Вы, что такое наркомания?
Всего 81 человек
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 88 человек

Сістэма работы з адаронымі дзецьмі

Дата: 17 мая 2018 в 14:05, Обновлено 17 мая 2018 в 17:53
Автор: Гарист Н. А.

Сістэма работы з адоранымі дзецьмі

Навучанне і выхаванне адораных дзяцей – асобны напрамак у педагагічнай тэорыі і практыцы.

         Па-першае, для выяўлення схільнасцей і здольнасцей вучняў павінна быць праведзена вялікая работа, як мага ранняя дыягностыка, сумесна скаардынаваная педагогамі, псіхолагамі, бацькамі.

         І калі такія вучні-зорачкі ёсць – будзьце гатовыя працаваць з імі няспынна і нястомна, пастаянна вышукваць новую інфармацыю, заданні творчага “нестандартнага” характару, пастаянна самому ўдасканальвацца, імкнуцца творча падыходзіць да планавання і правядзення ўрокаў, выкарыстоўваць такія формы і метады, якія дазваляюць вучням рэалізаваць сябе, развіваць абстрактнае мысленне, уменне аналізаваць, класіфікаваць, здольнасць адсочваць і ўстанаўліваць прычынна-выніковую сувязь, параўноўваць альтэрнатыўныя варыянты.

         У сваёй працы я кіруюся асноўнымі прынцыпамі работы з адоранымі дзецьмі:

         1) індывідуалізацыя і дэферанцыяцыя;

         2) забеспячэнне і захаванне душэўнага стану і эмацыянальнага дабрабыту;

         3) стварэнне для вучня сітуацыі поспеху і ўпэўненасці;

         4) сумесная работа вучня над вызначанай праблемай пры мінімальным удзеле настаўніка;

         5) магчымасць выбару вучнем узроўню складанасці кантрольных заданняў;

         6) выкананне рэжыму разумовай працы і адпачынку, дастатковай фізічнай актыўнасці.

         Літаратура – адзіны прадмет у школе, сродкамі якога можна ўздзейнічаць на пачуцці, выхоўваць асобу, фарміраваць каштоўнасныя ідэалы, ацэньваць рэчаіснасць, выказваць свае погляды на жыццё, думаць, разважаць, даваць ацэнку паводзінам і ўчынкам герояў, развіваць уласна мастацкія здольнасці.

         На ўроках літаратуры праводжу выставы-вернісажы ілюстрацый да апавяданняў, конкурсы чытальнікаў, дыспуты, ярмаркі ідэй, завочныя экскурсіі, віктарыны.

         Пры вывучэнні лірычных і эпічных твораў вучні вучацца аналізаваць, “думаць галавой і слухаць душой”, выказваць свае думкі і самі спрабуюць пісаць вершы, апавяданні, водгукі і рэцэнзіі.

         На ўроках літаратуры ў старэйшых класах даю заданні, якія ствараюць праблемную сітуацыю, калі вучань знаходзіцца ў пошуку. Традыцыйнымі сталі заданні “Паразважай і адкажы”, “Раскажы і дакажы”, пытанне “Чаму на вашу думку…?”

         Гэта работа падобна на даследчую дзейнасць, якая садзейнічае развіццю пазнавальных інтарэсаў, самастойнасці.

         І таму, праблемнае навучанне выступае ў якасці аднаго са сродкаў развіцця крэатыўнасці адораных дзяцей.

         Эфектыўнымі сродкамі з’яўляюцца выкарыстанне элементаў педмайстэрняў, тэхналогіі крытычнага мыслення.

         Напрыклад, пры вывучэнні аповесці В. Быкава “Знак бяды” 1-2 вучні атрымліваюць заданні: скласці слоўнік значэнняў “знакаў бяды”; скласці запаведзі “маральнага кодэксу” сям’і Багацькаў, па якіх жылі Пятрок і Сцепаніда; даказаць, што Пятрок – моцная асоба; вызначыць ролю мастацкіх дэталей.

         На ўроках мовы вялікую ўвагу надаю слоўнікавай рабоце, тлумачэнню значэння, этымалогіі слова, увядзенне новага слова ў кантэкст, праводжу “хвілінкі кемлівасці”. Вучні вучацца працаваць з тэкстам, вызначаць тып і стыль маўлення, фармуляваць тэму і асноўную думку, ствараць алгарытмы, апорныя канспекты, ацэнку сваёй работы на ўроку і робяць вывады аб набытых ведах.

         Часта арганізую работу ў групах, парах. Больш здольным вучням даю магчымасць пабыць у ролі настаўніка (растлумачыць новую тэму, праверыць дамашняе заданне).

         Вялікую ўвагу ў рабоце з адоранымі дзецьмі надаю падрыхтоўцы да алімпіяды.

         Правільна спланаваная і арганізаваная работа не толькі на ўроку, але і на факультатыве, у пазашкольны час, на індывідуальных занятках, самастойная праца вучня – усё гэта павінна прывесці да жаданага выніку.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.